PAŃSTWOWA  SZKOŁA  MUZYCZNA  I stopnia w ZGIERZU                                                                                                                                                   

stdarek


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKCJA INSTRUMENTÓW STRUNOWYCH

strun.jpeg (227465 bytes)

Kierownikiem sekcji jest mgr Jerzy Dróżka. 
W sekcji instrumentów strunowych prowadzi się naukę na: skrzypcach, gitarze i wiolonczeli. Uczniowie biorą czynny udział w konkursach międzyszkolnych i wojewódzkich, w imprezach muzycznych organizowanych w szkole i na terenie naszego miasta prezentując swój dorobek artystyczny.
      Uczniowie klas IV i wyższych roczników biorą udział w kameralnym zespole smyczkowym prowadzonym przez p. Jerzego Dróżkę
, p. Ewę Bereżewską oraz p. elżbietę Stolarczyk -Niewiadomą.  
Nauczyciele sekcji uczestniczą w kursach i prelekcjach organizowanych przez inne instytucje muzyczne jak również sami prowadzą wykłady na temat nauczania gry na poszczególnych instrumentach.
 

Zapraszamy do obejrzenia strony klasy gitary  mgr Agnieszki Słowińskiej


W sekcji pracują: 

Jerzy Dróżka 
Ewa Bereżewska
Piotr Gajzler
Krzysztof Kociszewski
Anna Koprowska
Marcin Kunicki
Artur Pyciarz
Agnieszka Słowińska
Elżbieta Stolarczyk -Niewiadoma
Michał Wach
Paweł Załucki