PAŃSTWOWA  SZKOŁA  MUZYCZNA  I stopnia w ZGIERZU                                                                                                                                              

stdarek


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTACJA 

1. Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów i     sprawdzianów.

2. Regulamin przekładania egzaminów promocyjnych

3. Statut PSM I st. w Zgierzu

4. Regulamin wypożyczania instrumentów