PAŃSTWOWA  SZKOŁA  MUZYCZNA  I stopnia w ZGIERZU                                                                                                                                               

stdarek


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKCJA TEORII I CHÓRU

teoria.JPG (151209 bytes)

Kierownikiem sekcji jest mgr Sylwia Wach -Walkiewicz  
Głównym zadaniem sekcji jest muzyczne kształcenie słuchu wszystkich adeptów sztuki muzycznej. Uczniowie uczą się również wiadomości z zakresu nauki o muzyce, poznając podstawowe muzyczne pojęcia, życie i twórczość kompozytorów. Śpiewają również w chórze ogólnoszkolnym lub uczestniczą w zespole muzyczno -ruchowym, rozwijając swoje zdolności wokalne i ruchowe.
W miesiącu marcu i kwietniu odbywają się rekrutacje w szkołach i przedszkolach na terenie miasta, czyli inaczej mówiąc nabór kandydatów do nauki w Państwowej Szkole Muzycznej. 


W sekcji pracują:

Wojciech Bogusławski
Ewelina Bień
Małgorzata Chojnowska -Kutte
Mariusz Cichoński
v-ce dyr. Małgorzata Kolad
Karolina Krupińska
Sylwia Wach -Walkiewicz
 
dyr. Jerzy Zamuszko