PAŃSTWOWA  SZKOŁA  MUZYCZNA  I stopnia w ZGIERZU                                                                                                                               

stdarek


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RADA RODZICÓW

 

AKTUALNY SKŁAD RADY RODZICÓWWysokość wpłat zależy jedynie od Państwa możliwości i dobrej woli, bowiem 
wpłaty nie są obowiązkowe - są honorowe.

Konto Rady Rodziców
88 8783 0004 0025 5338 2000 0001

Wpłat można również dokonywać w sekretariacie SM

 

 

                                                              ************

 

Wpłaty na fundusz zniszczenia instrumentów prosimy wpłacać na konto:

71 1010 1371 0088 8813 9134 0000

-imię i nazwisko
   -instrument
   -za jaki miesiąc jest wpłata

 Wpłata na fundusz zniszczenia instrumentów jest obowiązkowa