PAŃSTWOWA  SZKOŁA  MUZYCZNA  I stopnia w ZGIERZU                                                                                                                               

stdarek


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Plan zajęć ogólnomuzycznych.pdf

Ramowy plan nauczania w PSM

Plan zajęć nauczycieli instrumentalistów .pdf