PAŃSTWOWA  SZKOŁA  MUZYCZNA  I stopnia w ZGIERZU                                                                                                                               

stdarek


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA

     

W roku 2012 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Zgierzu obchodziła swoje 40 lecie.  To dużo zważywszy, że z małej nikomu nieznanej szkółki w województwie łódzkim staliśmy się szkołą, o której się mówi w Polsce a mało bo można by przecież więcej. Ale...
Bazą, fundamentem stało się działające od 1953r Ognisko Muzyczne, które było filią Ogniska Muzycznego w Łodzi. Pierwszym kierownikiem, wtedy jeszcze ogniska muzycznego został Mieczysław Rymarczyk,  a kolejnymi E. Górko i Stanisława Golachowska. Ciągłe zmagania z bazą lokalową sprawiły, że w 1965r powstało w Zgierzu Stowarzyszenie Przyjaciół Ognisk Artystycznych, którego długoletnim prezesem został Marian Pieruń. Powyższy fakt pozwolił na usamodzielnienie się ogniska zgierskiego. W 1970r dyrektorem Ogniska został nieżyjący już mgr Stanisław Plusiewicz. I tak rozpoczęła się „walka” niestrudzonego dyrektora o powołanie do życia Szkoły Muzycznej. Wszak  umiejętności uczniów się podwyższały, a jednocześnie rozwój miasta powodował większe zapotrzebowanie na rozwój kultury muzycznej. Dlaczego więc nie Szkoła Muzyczna? W 1972 zostaje powołana Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, której dyrektorem zostaje mgr Stanisław Plusiewicz. Budynek szkoły mieścił się przy ulicy Narutowicza 12. W pierwszym roku działalności grono pedagogów było niewielkie, ale wreszcie mieliśmy swoją szkołę,  bo tak wszyscy o niej mówili.
Stopniowo rozrastała się kadra nauczycielska no i uczniowie, których ta kadra uczyła.
Wraz z rozwojem placówki przybywało chętnych do nauki, a początkowo ciekawe instrumenty jak fortepian, gitara, akordeon, skrzypce, trąbka i klarnet, przestały wystarczać.
Zainteresowaniem zaczęły cieszyć się; perkusja, wiolonczela, puzon, saksofon, flet. Powstawały w związku z tym nowe zespoły kameralne, co było powodem braku sal lekcyjnych. Władze miejskie przekazały szkole budynek przy ulicy Długiej 33. Wymagał on jednak remontu i modernizacji, a przede wszystkim przystosowania go do potrzeb stale rosnącej ilości chętnych do nauki gry na instrumentach uczniów.
W 1982r po długim remoncie rozpoczęliśmy naukę w budynku przy ulicy Długiej 33. Rok 1987 przyniósł zmiany. Nowym dyrektorem PSM został długoletni pracownik naszej szkoły mgr Kornel Kunicki. Szkoła cały czas się rozrasta, a wręcz zaczyna już „pękać w szwach” W 1990r przekazano szkole drugi budynek po byłym komitecie PZPR przy ulicy Długiej 29
Dzięki temu władze szkoły zrezygnowały z budynku przy ulicy Narutowicza 12. W nowym budynku zyskaliśmy salę koncertową, której remont w darze dla szkoły sfinansowali rodzice uczniów. Szkoła stała się tym samym organizatorem wielu koncertów dla społeczności miasta Zgierza Szkoła była i jest nadal „kuźnią talentów”. To tutaj przez 4 lub 6 lat w zależności od cyklu nauczania młodzi adepci sztuki muzycznej zdobywają „szlify” do dalszego kształcenia muzycznego.
To przecież naszą szkołę ukończyli niektórzy obecni jej pracownicy:
Wojciech Bogusławski, Sławomir Stopczyk, Anna Pasieka, Krzysztof Kociszewski, Dariusz Dudek, Mariusz Cichoński,  Robert Stefański, Maciej Ćwikliński, Piotr Gajzler, Ewa Bereżewska, Dominika Busse, Katarzyna Hofman, Krzysztof Szwedzki.              
A przecież to jeszcze nie koniec. Szkoła działa nadal i każdego roku kończą ją mieszkańcy naszego miasta.
O budynek przy ulicy Długiej 33 zaczęła upominać się parafia ewangelicko-augsburska. w związku z tym dyrekcja szkoły podjęła starania o przyznanie nowej lokalizacji szkoły.      W 2001 r. władze powiatowe przeznaczyły szkole budynek po Technikum Włókienniczym przy ul. Sokołowskiej 2. W okresie wakacyjnym do prac porządkowych w nowym budynku włączyli się rodzice uczniów, sami uczniowie, pracownicy administracji i nauczyciele.
Aktualnie w szkole znajdują się 33 sale lekcyjne: sala kameralna, biblioteka, pokój nauczycielski, zaplecze administracyjne.
W budynku działa także : Społeczna Szkoła Muzyczna II stopnia TPZ . Szkoła ta powstała w 1993r. Obecnie prowadzone są rozmowy aby szkoła stała się placówką publiczna, co pozwoliłoby na jeszcze większe zainteresowanie nauką gry w średnim szkolnictwie muzycznym Szkoła prowadzi naukę gry w dwóch cyklach: 6 –letnim oraz 4 –letnim.
Od 2007r dyrektorem PSM I stopnia jest mgr Jerzy Zamuszko