PAŃSTWOWA  SZKOŁA  MUZYCZNA  I stopnia w ZGIERZU                                                                                                                                           

stdarek


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKCJA FORTEPIANU

fortepian.JPG (144881 bytes)

Kierownikiem sekcji jest mgr Urszula Cichońska.
Sekcja prowadzi naukę gry na fortepianie jako instrumencie głównym oraz dodatkowym -dla uczniów grających na innych instrumentach
Do najważniejszych osiągnięć nauczycieli i kierownika sekcji a poprzez to całej szkoły należą występy, konkursy i przesłuchania, na których uczniowie zdobywają nagrody i wyróżnienia.
Sekcja przeprowadza wiele koncertów i przesłuchań dla Rodziców oraz uczniów szkoły. Organizowane są również  prelekcje przeprowadzane przez nauczycieli sekcji a dotyczące problemów związanych z nauką gry na fortepianie. W sekcji pracują:

Aleksandra Ambroziak
Urszula Cichońska  
Joanna Cyperling
Małgorzata Drzewicka -akompaniament 
Barbara Gajur 
Jakub Kamiński
Małgorzata Karcz
Wiktoria Konarska
Katarzyna Moryś -Pałuba 
Anna Pasieka
Anna Poborc
Rożenna Ranniew  

Małgorzata Stebel -Wódka
Maciej Zaforemski