PAŃSTWOWA  SZKOŁA  MUZYCZNA  I stopnia w ZGIERZU                                                                                                                                         

stdarek


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKCJA INSTRUMENTÓW DĘTYCH I PERKUSJIFunkcje kierownika sekcji od września 2007r. pełni mgr Dariusz Dudek.
W sekcji instrumentów dętych i perkusji prowadzi się naukę gry na; klarnecie, flecie, fagocie, saksofonie, trąbce oraz na perkusji.
Do najważniejszych zadań a jednocześnie osiągnięć sekcji należy organizowanie Konkursu Instrumentów Dętych Szkół Muzycznych I stopnia o randze ogólnopolskiej.
Uczniowie sekcji biorą czynny udział w życiu muzycznym szkoły i miasta. Kierownictwo sekcji oraz nauczyciele organizują "otwarte" egzaminy dyplomowe, w których uczestniczyć mogą Rodzice uczniów, zaproszeni goście oraz zainteresowane osoby.


W sekcji pracują:

Dominika Busse
Piotr Chołys
Dariusz Dudek
Witold Grabowski

Małgorzata Habraś -Grabowska
Katarzyna Hofman
Katarzyna Jankowska
Robert Stefański
Krzysztof Szwedzki
Stanisława Wojtczak