PAŃSTWOWA  SZKOŁA  MUZYCZNA  I stopnia w ZGIERZU                               
                                                                                                                               

stdarek


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wojciech Bogusławski

 W latach 1973 -1976 uczeń i absolwent klasy akordeonu mgr Kornela Kunickiego w PSM I stopnia w Zgierzu, /wcześniej uczeń i absolwent Społecznego Ogniska Muzycznego w Zgierzu, działającego wspólnie z powstałą w 1972r szkołą, w klasie p. Haliny Palus-Flis i p. Kornela Kunickiego/. 
W 1981r kończy PSM II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Łodzi -wydział instrumentalny / klasa prof. Bogdana Dowlasza / -akordeon i wydział wychowania -muzycznego / klasa prof. Kazimierza Urbańskiego / -prowadzenie zespołów instrumentalnych i wokalnych. W latach 1976 -1981 był członkiem działającego w Łodzi  kameralnego zespołu wokalnego "Bel Canto", który prowadził mgr Kazimierz Dębski -dyrektor PSM II st w Łodzi. W skład zespołu wchodzili absolwenci szkoły, nauczyciele i uczniowie.
 W 1986r kończy Akademię Muzyczną w Łodzi w klasie dyrygowania prof. Zygmunta Gzelli..
W latach 1982 -1986 członek orkiestry akordeonowej prowadzonej przez p. prof. Bogdana Dowlasza. Dyrygentem był p. prof. Zdzisław Drobner. W latach 1978 -1980 nauczyciel klasy akordeonu Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego.
1980 -1981 pracuje jako nauczyciel klasy akordeonu w PSM I i II stopnia im. St. Moniuszki w Łodzi 
Od roku 1981 pracuje w PSM I stopnia jako nauczyciel przedmiotów ogólnomuzycznych oraz akordeonu. Posiada status nauczyciela dyplomowanego. W latach 1984 - 1986 współpracował z zakładami Polopren w Zgierzu, prowadząc zespół muzyczny, który występował na uroczystościach miejskich i zakładowych.
W latach 1985 -1986 współpracował z chórem mieszanym w Aleksandrowie Łódzkim, biorąc udział w festiwalach i konkursach chóralnych.
W roku 1993    uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie prowadzenie chórów w szkolnictwie muzycznym I stopnia.
Prowadzony od 1987r przez niego chór szkolny, bierze udział w uroczystościach organizowanych w mieście i poza nim.
W latach 2002 - 2004  wraz z p. Janiną Undas -przedstawicielką parafii Ewangelicko - Augsburskiej, przy aprobacie księdza proboszcza Marcina Undasa, był pomysłodawcą  i organizatorem koncertów organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury, parafię Ewangelicko - Augsburską oraz PSM I st w Zgierzu w kościele Parafii Ewangelickiej przy ul. Spacerowej. Koncerty odbywały się cyklicznie i związane były z kalendarzową porą roku, a największą popularnością cieszyły się wieczory kolęd w okresie bożonarodzeniowym.
Od 2004r współpracuje ze Związkiem Sybiraków oddział w Zgierzu i jego przewodniczącą p. Lilą Kukulską. Podczas uroczystości Związku Sybiraków -wykonuje solowo lub razem z chórem hymn Związku oraz zajmuje się oprawą muzyczną uroczystości.
Współpracuje również ze szkołami podstawowymi oraz instytucjami kulturalnymi na terenie miasta. 
Jest pomysłodawcą konkursu szkolnego z audycji muzycznych "Jaka to melodia", który obecnie związany jest z obchodami rocznic urodzin i śmierci różnych kompozytorów.
W roku 2004 ukończył studia podyplomowe w Instytucie Informatyki Politechniki Łódzkiej -Informatyka, Technologie Informacyjne. 
Prowadzi zajęcia z kształcenie słuchu i audycji muzycznych z użyciem komputera a jego uczniowie biorą udział w konkursach komputerowych i multimedialnych organizowanych dla szkół zgierskich.
Dla potrzeb miasta w 2005r nagrał wraz z chórem szkolnym  w Telewizji Centrum w Zgierzu płytę CD z "Hymnem wileńskim oddziałów AK z 1943r". W 2005 brał udział  wraz z chórem szkolnym w uroczystości 60 rocznicy „Akcji Burza” operacji wileńskiej Ostra Brama i Powstania Warszawskiego –organizatorem byli: Prezydent Miasta Zgierza i Towarzystwo Przyjaciół Zgierza.
W 2006r brał udział z chórem  w I przeglądzie Piosenki Religijnej „Radośnie Panu Dziś Śpiewajmy” zorganizowanym przez Urząd Miasta, Naczelnika Wydziału Oświaty, Rzymskokatolicka parafię pw. MB Dobrej Rady w Zgierzu.
W 2006 udział chóru w koncercie „Którędy do Ciebie” który dedykowany był Papieżowi Janowi Pawłowi II w pierwsza rocznice śmierci. Koncert nagrywany był na DVD i wydany jako pamiątka z powyższej uroczystości.
Od 2007r wraz z chórem szkolnym bierze udział w Dniach Ekumenicznych organizowanych w miesiącu wrześniu, na terenie miasta Zgierza.
W maju 2010r z chórem szkolnym "Cantabile" wziął udział w VI Ogólnopolskim Fesiwalu Chórów Szkół Muzycznych "Bel Canto" w Ostrowie Wielkopolskim. Szkoła była  jedną z siedmiu, w kategorii szkół muzycznych pierwszego stopnia na terenie Polski biorącą udział w konkursie. W kwietniu 2011r występował w Skierniewicach  w IV regionalnym przeglądzie chórów szkół muzycznych I i II st. regionu łódzkiego. W 2013 w  Skierniewicach w V regionalnym przeglądzie chórów szkół muzycznych I i II st chór Cantabile zdobył wyróżnienie.
Od 2013r współpracuje z firmą "Jaszpol" i jej współwłaścicielem p. Dyrektorem Jackiem Szpruchem oraz Panią prezes Haliną Szpruch. Firma "Jaszpol" ufundowała nagrody dla uczestników konkursu multimedialnego organizowanego wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 8, dla uczniów szkól na terenie miasta Zgierza.
W roku 2015 chór prezentował szkołę na VI regionalnym przeglądzie chórów szkół muzycznych I i II st w Skierniewicach.
Od roku 2011 chór bierze udział w zgierskich spotkaniach wigilijnych organizowanych przez Prezydenta miasta Zgierza. Współpracujemy ze Szkołą Podstawową nr 8, organizując spotkania muzyczno literackie.
Zainteresowania: muzyka chorałowa -chorał gregoriański i protestancki, muzyka sakralna / od 1999r współpracuje  z instytucjami kościelnymi na terenie miasta - szczególnie parafią Matki Boskiej Dobrej Rady /, psychomotoryka ruchu oraz informatyka i jej wykorzystanie w muzyce. 
Od 2017 roku decyzją Dyrektora PSM nie prowadzi chóru szkolnego tylko nadobowiązkowy zespół wokalny, który przejął nazwę po chórze( który do tej pory prowadził)  -Cantabile.
14 -15.10.2017 kameralny zespół wokalny Cantabile zdobył II miejsce w II Zgierskim Festiwalu Piosenki Religijnej "Otwórzcie drzwi Chrystusowi i Jego Matce".
W roku 2018 zespół wziął udział w III Zgierskim Festiwalu Piosenki Religijnej.
Uczniowie z grup teoretycznych, biorą udział w konkursach muzyczno - informatycznych organizowanych dla zgierskich szkół zajmując punktowane miejsca.
Marzeniem moim było założenie / i w chwili obecnej prowadzenie / strony internetowej szkoły, z którą związany jestem od momentu jej powstania. Byłbym niewdzięcznym Jej wychowankiem, a obecnie pracownikiem pedagogicznym, gdybym nie zrealizował swojego zamierzenia.
Zdjęcia nieopisane są własnością autora strony.


Adres kontaktowy  wambo@wp.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 


 Nuty dla zespołu
nuty