PAŃSTWOWA  SZKOŁA  MUZYCZNA  I stopnia w ZGIERZU                                                                                                                                   

stdarek


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY NAUCZYCIELI AKORDEONU Funkcję przewodniczącego zespołu pełni mgr Urszula Woźnica
Uczniowie sekcji biorą czynny udział w imprezach muzycznych organizowanych na terenie szkoły, miasta, a także udział w konkursach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. 
Nauczyciele sekcji uczestniczą w prelekcjach organizowanych przez inne placówki okręgu i województwa. Organizują również odczyty i prelekcje na terenie szkoły. 
W skład zespołu wchodzą:

Konrad Salwiński
Sławomir Stopczyk
Urszula Woźnica