PAŃSTWOWA  SZKOŁA  MUZYCZNA  I stopnia w ZGIERZU                                                                                                                                         

stdarek


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACJA I BIBLIOTEKA

administr.jpeg (192234 bytes)


Pracownicy administracji:

główny księgowy - Józef Typiak
sekretarz szkoły - Anna Biegańska -Wachowicz
specjalista do spraw kadrowo - gospodarczych - Przemysław Typiak
specjalista do spraw informatyk - Ditta Zaborowska
nauczyciel bibliotekarz - Teresa Snopkowska
specjalista ds. bhp i ochrony p.poż - Jacek Karcz


inspektor ochrony danych osobowych - Michał Szczeciński

      
Pracownicy obsługi  
 
Wiesława Dynowska 
Andrzej Cieślak -konserwator
Sylwia Hajdys
Tomasz Jończyk -stroiciel
Elżbieta Pilaszewska 
Krystyna Smoleń 
Anna Wachowicz
Anna Wieliniak